Kalite

Şirketimizin kalite politikası aşağıdaki temel prensipler üzerine kurulmuştur. İşimiz ve markalarımız tutkumuzdur. MDÇ Demir San. Tic. Ltd. Şti.olarak değerlerimiz:

– Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı göstermek,

– Yasalara, etik kurallara uygun ve şeffaf davranmak,

– Yaratıcılık, yenilikçiliği ön planda tutarak değer yaratmak,

– Tüketicinin korunmasına ve bilinçlenmesine önem vermek, müşteri ile bütünleşmeyi ön planda tutmak,

– Stratejik karar alma sürecinde hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın çıkarlarını gözeterek uzun vadeli yaklaşım ile kısa vadeli yaklaşımı dengelemek,

– Yetkin insan kaynağı ve kurumsal yönetim ilkeleri ile bütünleşen organizasyon yapısıyla rekabet etme gücünü her geçen gün arttırmak,

– Çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan bugünden daha iyi bir yarın yaratmaya katkıda bulunmaktır.

Bütün çalışanlarımızın katılımıyla gelişmelere açık bir işletme olmak, Müşteri memnuniyetli çalışmaya odaklanmak ve bunun sürekliliğini sağlamak,

– Nervürlü inşaat çeliği ve hizmet kalitemizi rekabet edecek en üst düzeye taşımak ve istikrarını sağlamak.

– MDÇ DEMİR’in gelecekte daha başarılı olabilmesi için Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine en üst düzeyde çaba göstermek.